Összesen 3006286 látogató
Összesen 5739 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésére 2018.12.13.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 53 megtekintés

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

POLGÁRMESTER

 

MEGHÍVÓ

 

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését 2018. december 13-án (csütörtök) 13.00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: V á r o s h á z a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem

Siófok, Fő tér 1.

 

Javaslat az ülés napirendjére: 

 

 

1./ Siófok Város Képviselő-testületének 2019. I. félévi munkaterve

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

2./ Javaslat Siófok Város önkormányzata Képviselő-testületének 300/2017.(XI.23.) számú határozatának módosítására

Előterjesztő: Kerekes Roland ügyvezető, Siókom Nkft.

 

 

3./ Siófok Halfesztivál és Libadalom rendezvényekkel kapcsolatos beszámoló

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

 

4./ Siófok50 Születésnapi Parti rendezvénnyel kapcsolatos beszámoló

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

 

5./ Siófok Petőfi sétány biztonsági őrzésének elszámolása

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

 

6./ Siófok város 2019. évi Programnaptára

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

 

 

7./ Nappali Melegedő segítő álláshely létesítése

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető, Gondozási Kp.

 

 

8./ Létszámigény Siófok Város Gondozási Központ Család- és Gyermekjóléti Központ részére 1 fő szociális asszisztens álláshelyre, valamint 1 fő szociális diagnózis készítő esetmenedzser, 2019. január 01-től

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető, Gondozási Kp.

 

 

9./ Belső ellenőrzési stratégiai terv 2019-2022. évekre vonatkozóan és 2019. évi belső ellenőrzési terv

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (belső ellenőr)

 

 

10./ Tour de Pelso Kerékpáros Fesztivál támogatása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Oszt.)

 

 

11./ Előzetes döntés a tilosban parkoló, várakozó gépjárművek elszállításának bevezetéséről Siófok város majdan jelölt területeiről

Előterjesztő: Dr, Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Oszt.)

 

 

12./ Siófok Város Óvadája és Bölesődéje átszervezéséről szóló elvi döntés kiegészítése Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

13./ Siófok Város Önkormányzata könyvelésében szereplő vízikőzmű követelések kezelése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

14./ A siófoki 6700 hrsz-ú ingatlan (Siófok, Jókai park 9.) használati ügye Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

15./ Javaslat Siófok város 2019. évi marketing keretére

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

16./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6426 hrsz-ú ingatlanon levő garázsfelépítmény vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

17./ A SIÓPRESS Kft. támogatási kérelme 2019. évre

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

18./ A Balatoni Vasas SE támogatási kérelme

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

19./ A Szabadifürdő és Sóstóért Alapítvány támogatási kérelme

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

20./ Siófok Város Önkormányzata és a LIDL Magyarország Bt. közti bérleti szerződésről szóló döntés

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

21./ Nyilatkozat elővásárlási jogról a siófoki 6294/A/1 hrsz-ú, természetben Siófok, Fő tér 10/B. garázs vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

22./ A Siófoki Bányász SE kérelme a folyamatban lévő TAO beruházáshoz szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadása iránt

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

23./ Tájékoztatás részben, illetve teljes egészben Siófok Város önkormányzatának tulajdonában lévő gazdasági társaságokban tisztséget betöltőkről és díjazásukról Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

24./ Siófok Város Önkormányzata és Siófok Város Cigány Nemzetiségi Önkormányzata közötti megállapodás Siófok Város önkormányzatának tulajdonában lévő 9672/1/A/43, természetben 8600 Siófok, Semmelweis utca 2. szám alatti épületrész fenntartási költségeire vonatkozóan

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

25./ Siófok Város Klímastratégiájának elfogadása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és üzemelt. Oszt.)

 

 

26./Javaslat a 6/2018. (11.28.) ÖR- "az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről" szóló rendelet módosítására - 2018. évi költségvetési előirányzatok módosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Osztály)

 

 

27./ Együtt Siófokért Egyesület kérelme az Egyesület székhelyeként Siófok, Fő tér 1. cím bejelentéséhez

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

 

28./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

Előterjesztő: Kányáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

 

29./ Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (összeállította: Jogi és Szervezési Osztály)

 

 

30./ Polgármester és az alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban, az ülés előtt helyben kiosztással)

 

 

31./ Siófok város helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 23/2005. (IV. 29.) önkormányzati rendelet 2018. évi 1. sz. módosítása IV:

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (városi főépitész)

(Ez a napirendi téma akkor kerül tárgyalásra, amennyiben az Állami Főépítész véleménye ezen ülésig megérkezik, és akkor helyben osztású anyag lesz!)

 

 

32./ Aktuális ügyek

 

Zárt ülésen tárgyalansó napirendi téma az önk. SZMSZ 19. § (1) bek. a), b) és c) pontja és a (2) bek. értelmében:

 

 

1./ Fellebbezés elbírálása a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjének SFK/30515-3/2018. számú figyelmeztetése ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Osztály)

 

 

2./ Egyebek

 

Kérem, az ülésen szíveskedjék részt venni!

Az előterjesztéseket csatoltan megküldöm.

 

Siófok, 2018. december 06.

 

Tisztelettel:  

 

Dr. Lengyel Róbert

polgármester

 

 

Összesen 33 napirendi pont