Összesen 3024047 látogató
Összesen 5788 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Szolnok MJV Önkormányzatának Közgyűlésére 2019.01.31.

Feltöltő : Szolnok MJV Önkormányzata 99 megtekintés

 

 

 

 

 

 

M E G H Í V Ó

SZOLNOK MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYÛLÉSE

2019. január 31-én (csütörtökön) 9,00 órai kezdettel tartja munkaterv szerinti ülését, melyre ezúton tisztelettel meghívom

Az ülés helye: Városháza Hubay Ferenc Díszterme (Szolnok, Kossuth tér 9.)

Javasolt napirendek:

 

Nyílt ülésre:

 

Költségvetéshez kapcsolódó előterjesztés:

 

1.  Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Önálló indítvány:

 

2.  Előterjesztés az önkormányzati tulajdonban lévő lakások bérletéről, valamint elidegenítéséről szóló 25/2005. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Radócz Zoltán képviselő

 

Humán területhez kapcsolódó előterjesztések:

 

3.  Előterjesztés a Szolnoki Értéktár Bizottság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolójának, valamint a 2019. évi munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

4.  Előterjesztés a "Szolnok Város Jövője Közalapítvány" alapító okiratának módosítására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

5.  Előterjesztés a Szolnoki Szigligeti Színház Nonprofit Kft. és a Szolnoki Szimfonikus Zenekar Nonprofit Kft. 2019. évi központi költségvetési támogatására vonatkozó támogatási szerződések jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

 

6.  Előterjesztés a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. működésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

7.  Előterjesztés a Szolnoki Családok Átmeneti Otthona további fejlesztése megvalósításához szükséges közgyűlési döntés meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

8.  Előterjesztés a 89/2014. (IV.24.) sz. közgyűlési határozattal elfogadott Szolnok Megyei Jogú Város Ifjúsági Koncepciója Cselekvési Tervének aktualizálására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

9.  Előterjesztés alapítványok támogatására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Városmarketing Stratégia:

 

10.  Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata Városmarketing és Turisztikai Stratégiájának felülvizsgálatára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Fejlesztési tárgyú előterjesztések:

 

11.  Előterjesztés a Szolnoki Városfejlesztő Nonprofit Zrt-vel kötött települési önkormányzati feladatok ellátásáról szóló keretszerződés módosítására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

12.  Előterjesztés a LIFE projektben történő döntések meghozatalára (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

13.  Előterjesztés "Elektromos gépjárművek beszerzése" című projektre (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

14.  Előterjesztés a "Szolnok, Üteg úton található, önkormányzati tulajdonú közterületeken elhelyezkedő illegális hulladéklerakó felszámolása" című pályázat benyújtására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

15.  Előterjesztés a "GAC töltet csere és adszorber ágyak felújítása a szolnoki felszíni vízműben" című pályázat benyújtására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

16.  Előterjesztés a "Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése" című pályázat benyújtására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Településrendezési tervvel kapcsolatos előterjesztés:

 

17.  Előterjesztés "Szolnok Településrendezési tervek 2018. évi részmódosítása (Abonyi úti ipari park, Alcsi-szigeti erdő, naperőmű)" tárgyú egyeztetési dokumentációhoz érkezett vélemények elfogadására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Ellenőrzési terv:

 

18.  Előterjesztés Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottságai 2019. évi ellenőrzési tervének jóváhagyására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó előterjesztések:

 

19.  Előterjesztés az Önkormányzat és a SZOLLAK Kft. között fennálló keretszerződés módosítására, és az önkormányzati lakásokkal kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

20.  Előterjesztés a Foglalkoztatás célú Non-profit Szervezet részére ingatlanok használatba adására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

21.  Előterjesztés a MUSZOL Kft. részére történő önkormányzati tulajdonú ingatlan bérbeadására vonatkozó szerződés módosítására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

22.  Előterjesztés a Szolnok, Zagyva folyó árvízvédelmi védvonal területével kapcsolatos intézkedések megtételére

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Jelentés, tájékoztató:

 

23.  Előterjesztés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtására (pótlólagos)

Előadók: Szalay Ferenc polgármester

                Dr. Sebestyén Ildikó jegyző

 

 

24.  Tájékoztató a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről, tárgyalásokról (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

Zárt ülésre:

Díj adományozás:

 

1.  Előterjesztés a "Szolnok Város Ifjúsági Díja" adományozására

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Városüzemeltetéshez kapcsolódó előterjesztés:

 

2.  Előterjesztés a víziközművekkel  kapcsolatos döntésekre

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

Fellebbezés:

 

3.  Előterjesztés fellebbezés elbírálására (pótlólagos)

Előadó: Szalay Ferenc polgármester

 

 

Szolnok, 2019. január 21.

                                                                                                           Szalay Ferenc

Összesen 27 napirendi pont