Összesen 3022891 látogató
Összesen 5776 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülésére 2019.01.31.

Feltöltő : Siófok Város Önkormányzata 45 megtekintés

SIÓFOK VÁROS ÖN KORMÁNYZATA POLGÁRMESTER

MEGHÍVÓ

Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének rendes ülését 2019. január 31-én (csütörtök) 13.00 órára összehívom, melyre tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Vár o s ház a, I. emeleti képviselő-testületi tanács-terem Siófok, Fő tér 1.

Javaslat az ülés napirendjére: 

 

1./ 2018. évi városmarketing megvalósítására kapott önkormányzati támogatás elszámolása

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

2./ Siófoki Fürdőegylet-Turisztikai Egyesület 2019. évi támogatási keretösszege és feladat-ellátási szerződése

Előterjesztő: Balogh Renáta elnök, Siófoki Fürdőegylet Turisztikai Egyesület

 

3./ Siófok város közigazgatási területén elhelyezett közterületi képfelvevők elhelyezésének kijelöléséről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Oszt.)

 

4./ Az iskolai körzethatárok felülvizsgálata és jóváhagyása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

5.1 S-FOOD Gastronomy Kft. közétkeztetési feladatok ellátására az Önkormányzattal kötött szerződés vállalkozási díj inflációt meghaladó mértékű emelésére vonatkozó módosítási javaslatának megtárgyalása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

6./ Anyagi fedezet biztosítása Siófok város 2019. évi protokoll és egyéb PR kiadásaira január, február hónap vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

7./ Döntés a szélessávú optikai hálózathoz kapcsolódó beruházásról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

8./ Döntés Gyöngyös Város Önkormányzata által megvételre felajánlott siófoki 7452/1 hrsz-ú, természetben a Siófok, Deák Ferenc sétány 2/A. sz. ingatlan résztulajdona kapcsán

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

9./ Döntés a Szent Kilit Római Katolikus Plébánia támogatási kérelméről

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

10./ Siófok város értéktár létrehozása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

11./ "Aranypart parti sétány fejlesztése a Csúszda utcát követő megépült résztől a Strand utcáig — pályázat benyújtása 2019."

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzem. Oszt)

 

12./ Siófok, déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése — fedezet biztosítása

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Városfejl. és Üzem. Oszt)

 

13./ 100 %-os önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek szóló utasítás a rendkívüli munkaidő elrendelésével kapcsolatban

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

14./ A Közgazdasági Osztály Adóhivatal által nyilvántartott helyi adókkal kapcsolatos elévült tartozások rendezése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Közgazdasági Oszt.)

 

15./ Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal személyi változásai

Előterjesztő: Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit jegyző (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

16./ Siófok Város Gondozási Központjának személyi változásai

Előterjesztő: Sárváriné Vörös Viktória mb. intézményvezető /jegyző

 

17./ A Kálmán Imre Kulturális Központ intézményvezetőjének illetménye

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

18./ A BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház intézményvezetőjének illetménye

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

19./ Siófok Város Gondozási Központja intézményvezetői feladatok ellátásával megbízott általános intézményvezető-helyettesének illetménye

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szervezési Oszt.)

 

20./ I. Tájékoztatás a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottságnak az önkormányzati vagyon hasznosítása tárgyában saját hatáskörben jóváhagyott szerződésekről (a meghozott határozatok alapján) 2018.szeptember 01. napjától — 2018. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában II., A 220/, a 221/ és a 223/2011.(XII.15.) sz. képviselő-testületi határozatokban előírt tájékoztatási kötelezettség teljesítése a helyiségek bérletével kapcsolatban 2018. szeptember 01. napjától — 2018. december 31. napjáig terjedő időszak vonatkozásában

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester és Csorba Ottó, a Pénzügyi és Tulajdonosi Bizottság elnöke

 

21./Jelentés lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester

 

22./Polgármester és az alpolgármester beszámolója az előző képviselő-testületi ülés óta történt eseményekről (önk. SzMSz 25. § (7) bek. szerint írásban, az ülés előtt kiosztással)

 

23./ Egyebek

Az ülés keretében zárt ülésen tárgyalni javasolt egy napirendi téma az önkormányzati SzMSz 19. § (1)a) és c) pontja és (2) bek. értelmében:

 

1./ Pályázati felhívás a Siófoki Nagystrandon lévő Plázs üzemeltetésére

Előterjesztő: Pintér Tamás ügyvezető, Balaton-parti Kft.

 

2./ Siófok Város Önkormányzatának tulajdonát képező, az NHSZ Zöldfok Település-gazdálkodási és Kommunális Zártkörűn Működő Részvénytársaságban lévő részvények értékesítése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

3./ Siófok Város Önkormányzata könyvelésében szereplő víziközmű követelések kezelése

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

4./ Döntés az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkező tanuló támogatásáról

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Jogi és Szerv. Oszt.)

 

5./ Kifogás a helyi földbizottság feladatkörében eljárt Magyar Agrár-, Élelmiszergaz-dasági és Vidékfejlesztési Kamara Somogy Megyei Elnökségének (SO01-05829-9/2018. számú, NAK_Ny 101 azonosító számú) állásfoglalása ellen

Előterjesztő: Dr. Lengyel Róbert polgármester (Hatósági Oszt.)

 

6./ Egyebek

Az előterjesztéseket mellékelten megküldöm. Kérem az ülésen szíveskedjék részt venni.

Siófok, 2019. január 24.

Tisztelettel:

Dr. Lengyel Róbert

polgármester

Összesen 29 napirendi pont