Összesen 3022900 látogató
Összesen 5776 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2019.01.31.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 65 megtekintés

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. január 31-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

 

1.)    A Településrendezési Eszközök módosítására vonatkozó Partnerségi Egyeztetés lezárásáról
Előadó: Polgármester

 

2.)    A 2019. évi lisztérzékenység szűréséről
Előadó: Polgármester

 

3.)    Beszámoló a bizottságok 2018. évi munkájáról
Előadó: Polgármester

 

4.)    Biatorbágy Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési koncepciójáról
Előadó: Polgármester

 

5.)    Az egyes pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról szóló 7/2009. (X. 30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester

 

6.)    Az egyes gyermekjóléti ellátásokról szóló 8/2009. (X.30.) Ör. sz. rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester

 

7.)    A Gólyafészek Bölcsőde és a Benedek Elek Óvoda 2019. évi nyári zárva tartásáról
Előadó: Polgármester

 

8.)    A Baumann Dental és Marketing Kft feladat-ellátási szerződésének módosításáról
Előadó: Polgármester

 

9.)    Az Egészségfejlesztési Iroda szakmai vezetőjének megbízásáráról
Előadó: Polgármester

 

10.)  A Ritsmann Pál Német Nemzetiségi Általános Iskola feladat ellátási helyéül szolgáló ingatlan és a feladatellátást szolgáló vagyon Német Nemzetiségi Önkormányzat részére történő ingyenes használatba adásáról
Előadó: Polgármester

 

11.)  A Német Nemzetiségi Önkormányzat Biatorbágy, valamint Biatorbágy Város Önkormányzata között létrejött Együttműködési megállapodás felülvizsgálatáról
Előadó: Polgármester

 

12.)  A Czuczor Gergely Tagiskola közüzemi számláival kapcsolatos támogatásról
Előadó: Polgármester

 

13.)  A 2019. évi civil pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester

 

14.)  A 2019. évi köznevelési pályázat kiírásáról
Előadó: Polgármester

 

15.)  A polgármester 2019. évi szabadság felhasználási ütemezési tervének jóváhagyásáról és a polgármester 2019. évi cafeteria összegéről
Előadó: Polgármester, Jegyző

 

16.)  A polgármesteri hivatalban 2019. évben igazgatási szünet elrendeléséről, valamint a munkaszüneti napok körüli munkarendről
Előadó: Polgármester

 

17.)  Beszámoló Biatorbágy Város Önkormányzata 2018. évi kommunikációs feladatainak megvalósulásáról
Előadó: Polgármester

 

18.)  A Biatorbágy 379 hrsz-ú ingatlan vételi ajánlatáról
Előadó: Polgármester

 

19.)  Biatorbágy 771/11 hrsz-ú magánút elnevezési kérelméről
Előadó: Polgármester

 

20.)  Biatorbágy 1288/2 hrsz-ú közút elnevezéséről
Előadó: Polgármester

 

21.)  A "Vállalkozási Szerződés Biatorbágy, Ohmüllner Márton Sétány menti sportpark és játszótér kialakításához szükséges építőipari kivitelezési tevékenység végzésére vonatkozóan" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról, és új eljárás kiírásáról
Előadó: Polgármester

 

22.)  Illegális hulladék lerakóhelyek felszámolásáról pályázaton való indulásról
Előadó: Polgármester

 

23.)  A felszíni csapadékvíz elvezető létesítmények fejlesztése pályázatról
Előadó: Polgármester

 

24.)  A Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester

 

25.)  Biatorbágy 7724/62 hrsz-ú ingatlant érintő ESTON International Property Advisors Ltd-vel kötendő településrendezési szerződésről
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester

 

26.)  Dr. Csath Magdolna nem képviselő bizottsági tag lemondása, és új nem képviselő tag választása a Pénzügyi, Ügyrendi és Stratégiai Bizottságba
Előadó: Polgármester

 

27.)  Tájékoztatások, javaslatok

 

28.)  Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

Biatorbágy, 2019. január 25.

Tarjáni István
Polgármester 

 

Összesen 28 napirendi pont