Összesen 3031846 látogató
Összesen 5800 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülésére 2019.04.25.

Feltöltő : Biatorbágy Önkormányzata 95 megtekintés

MEGHÍVÓ

Biatorbágy Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. április 25-én (csütörtökön), 15.00 órakor a Városháza tanácstermében (102. terem) képviselő-testületi ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Állampolgári bejelentések
A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről
Tájékoztató a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Napirend

1.)

Tájékoztató Biatorbágy közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Polgármester

2.)

Tájékoztató a Városgondnokság munkájáról
Előadó: Polgármester

3.)

Az egészségügyi alapellátások körzeteinek megállapításáról szóló 23/2017. (XII. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester 

4.)

A Gólyafészek Bölcsőde és Biatorbágy Város Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 2019. évi önköltségszámításáról
Előadó: Polgármester

5.)

Ifjúság támogatási lehetőségekről
Előadó: Polgármester

6.)

A Szentháromság téri iskola hátsó udvarának rendezéséről
Előadó: Polgármester

7.)

NKA örökségvédelmi pályázatáról: "Veszélyeztetett helyzetű műemlék épületek veszélyelhárításának, állagmegóvásának, részleges helyreállításának, felújításának támogatásáról a Szily-kastély nyugati külső homlokzat felújítása 2019."
Előadó: Polgármester

8.)

A helyi piaccal kapcsolatos pályázatról - tartaléklistára kerülésről szóló döntésről
Előadó: Polgármester

9.)

A biatorbágyi helyi buszjárat elnevezésére és emblémájára kiírt pályázatról
Előadó: Polgármester

10.)

Biatorbágy, 6610 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról
Előadó: Polgármester

11.)

A Nagy utca 22. szám alatti önkormányzati ingatlannal összefüggő kérdésekről
Előadó: Polgármester

12.)

Játszótér építéséről a Biatorbágy 9005/2 hrsz-ú ingatlanon
Előadó: Polgármester

13.)

Közterületi parkolásról szóló rendelet módosításáról
Előadó: Polgármester

14.)

Biatorbágy 2802 hrsz-ú ingatlanon elővásárlási joggal kapcsolatos kérelemről
Előadó: Polgármester

15.)

A "Szép Porta Biatorbágyért" díj véleményező bizottságába történő delegálásról
Előadó: Polgármester

16.)

Torbágyi Református Egyházközség kérelméről
Előadó: Polgármester

17.)

Torbágyi Katolikus Plébánia kérelméről
Előadó: Polgármester

18.)

Benedek Elek Óvoda költségvetés módosítási kérelméről
Előadó: Polgármester

19.)

Biatorbágy Város Képviselő-testülete 7/2019. (III. 1.) költségvetési rendeletének módosításáról
Előadó: Polgármester

20.)

Tájékoztatások, javaslatok

21.)

Tisztségviselői, bizottsági előterjesztések

22.)

A 4. számú gyermekorvosi körzet ellátásra kiírt pályázat elbírálásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

23.)

A központi orvosi ügyelet ellátásra kiírt közbeszerzési eljárás elbírálásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester 

24.)

Szavazatszámláló Bizottsági tagok megválasztásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

25.)

Bírósági ülnökválasztásról - ZÁRT
Előadó: Polgármester

26.)

Biatorbágy, 1106/1 hrsz-ú ingatlan vételre felajánlásáról - ZÁRT
Előadó: Polgármester 

27.)

Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről - ZÁRT
(a napirendhez tartozó előterjesztés pótanyagként kerül kiküldésre)
Előadó: Polgármester 

Pótanyag:

·                             Ingatlan vásárlással összefüggő kérdésekről - ZÁRT

·                             A Szentháromság téri iskola hátsó udvarának rendezéséről

·                             Beszámoló Biatorbágy Képviselő-testületének 2018. júliusi soros ülésétől hozott határozatainak végrehajtásáról

·                             A polgármester beszámolója két ülés közötti időszak eseményeiről

·                             Ifjúság támogatási lehetőségekről

Biatorbágy, 2019. április 18.

Tarjáni István
Polgármester