Összesen 3396044 látogató
Összesen 6741 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Meghívó: Budapest VIII. kerület Önkormányzat Képviselő-testületi ülésére 2019.04.30.

Feltöltő : Budapest, VIII. kerület, Józsefváros Önkormányzata 145 megtekintés

 

M E G H Í V Ó

 

 

Budapest Józsefváros Önkormányzat Képviselő-testületének

2019. évi 2. rendes ülését

 

2019. április 30-án (kedd) 900 órára

hívom össze.

 

A Képviselő-testület ülését a Józsefvárosi Polgármesteri Hivatal

III. 300-as termében (Budapest VIII., Baross utca 63-67.) tartja

 

 

Napirend:

 

 

          1.     Közbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések

 

 

            Beszámoló a BRFK VIII. Kerületi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Beszámoló az FKI Közép-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség VIII. kerületi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 2018. évi tevékenységéről

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

           Javaslat körzeti megbízotti irodával kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

          2.     Egészségbiztonsággal kapcsolatos előterjesztések

 

            Javaslat parkolás-üzemeltetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

            Javaslat az Emberbarát Alapítvány Szolgáltatási Szerződésének módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

            Javaslat "Szűrő Szombat" programmal kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Egry Attila -alpolgármester

 

            Javaslat Józsefvárosi Szakorvosi Életpályamodell elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Egry Attila -alpolgármester

 

 

            Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ többletkapacitásának bővítésére

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

 

 

          3.     Zárt ülés keretében tárgyalandó előterjesztések

 

 

            Javaslat a Józsefvárosi Szent Kozma Egészségügyi Központ főigazgatói pályázatának elbírálására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Javaslat tulajdonosi döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Javaslat fellebbezés elbírálására közösségi együttélés alapvető szabályainak megsértésére vonatkozó eljárásban

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyző

 

 

            Javaslat fellebbezés elbírálására településképi bejelentési eljárásban

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Javaslat bírósági ülnökök megválasztására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

       4.      Pénzügyi, költségvetéssel kapcsolatos előterjesztések

 

 

            Javaslat a Budapest Főváros VIII. kerület Józsefvárosi Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 36/2018. (XII.21.) önkormányzati rendelet módosítására és költségvetést érintő döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            A Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámolója és a zárszámadási rendelet-tervezete

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Javaslat számlavezetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

       5.      Városrehabilitációval és egyéb projektekkel kapcsolatos előterjesztések

 

 

            Javaslat pályázat keretében utak, járdák felújítására

(írásbeli előterjesztés, PÓTKÉZBESÍTÉS)

Előterjesztő: dr. Sára Botond polgármester

 

 

            Javaslat döntések meghozatalára az élhetőbb Palotanegyedért

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

dr. Szilágyi Demeter - képviselő

 

 

            Javaslat az Országzászlóval kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

 

       6.      Gazdálkodást, Gazdasági Társaságokat érintő előterjesztések

 

 

            Javaslat a társasházaknak adható önkormányzati támogatásokról szóló 49/2017. (XII.20.) rendelet módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Javaslat a Budapest VIII., Futó u. 5. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt pályázat eredményének megállapítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Kovács Barbara - Józsefvárosi Gazdálkodási Központ Zrt.      igazgatóság elnöke

 

 

            Javaslat vagyongazdálkodást érintő döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

 

       7.      Vagyonkezeléssel, városüzemeltetéssel kapcsolatos előterjesztések

 

 

            Javaslat a Településfejlesztési Koncepció elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Javaslat "első világháborús emlékmű elhelyezésére" pályázati támogatás igénybevételével

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

 

 

            Javaslat döntések meghozatalára az Integrált Településfejlesztési Stratégia felülvizsgálatáról

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

       8.      Humánszolgáltatással kapcsolatos előterjesztések

 

 

            Javaslat alapítványokkal kapcsolatos döntések meghozatalára  

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Egry Attila - alpolgármester

 

 

            Javaslat a Budapest Józsefvárosi Önkormányzat 2018. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

 

 

            Javaslat a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ intézményvezetői pályázatának elbírálására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Javaslat a Napraforgó Egyesített Óvoda alapító okiratának módosítására

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

            Javaslat közétkeztetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

 

 

            Javaslat a Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium átszervezésének véleményezésére

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

Sántha Péterné - alpolgármester

 

 

            Javaslat Ovi-Sport Közhasznú Alapítvány által kiírt pályázaton történő részvételre

(írásbeli előterjesztés)

Előterjesztő: Sántha Péterné alpolgármester

 

       9.      Egyéb előterjesztések

 

 

           Javaslat a Helyi Választási Bizottság és szavazatszámláló bizottság póttagjainak megválasztására

(írásbeli előterjesztés, MELLÉKLET PÓTKÉZBESÍTÉSSEL)

Előterjesztő: Danada-Rimán Edina - jegyző

 

      10.    Tájékoztatók

 

 

            Polgármesteri tájékoztató a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről, a jelentősebb eseményekről és az önkormányzati pénzeszközök átmenetileg szabadrendelkezésű részének pénzpiaci jellegű lekötéséről

(írásbeli tájékoztató)

Előterjesztő: dr. Sára Botond - polgármester

 

 

Budapest, 2019. április 18.

 

 

 dr. Sára Botond             

          polgármester

Összesen 29 napirendi pont