Összesen 3465542 látogató
Összesen 6866 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő Testületi ülés - Meghívó 2019.09.19.

Feltöltő : Szentgotthárd Önkormányzata 102 megtekintés

 

Szentgotthárd Város

Polgármestere

 

 

M E G H Í V Ó

 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

 

2019. szeptember 19-én (csütörtökön) de.9.00 órakor

 

tartja soron következő ülését, melyre ezúton meghívom.

 

Az ülés helye:    ROBERT LEEB terem

 

T Á R G Y S O R O Z A T

 

 

1.    Jelentés a lejárt határidejű határozatokról, a két ülés között történt fontosabb eseményekről, valamint a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

                     Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

 

 

2.    Tájékoztató az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

3.    Tájékoztató a személyes gondoskodást nyújtó intézmények munkájáról, feladatairól - különös tekintettel a Városi Gondozási Központ nem kötelező szolgáltatásaira.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

4.    Szentgotthárd és Kistérsége Egyesített Óvodák és Bölcsőde beszámolója.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

5.    Beszámoló Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015-2019. évi munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

6.    Beszámoló Szentgotthárd Város Bűnmegelőzési és Közbiztonsági Bizottságának 2014-2019. évi munkájáról.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

7.    Beszámoló a városrészi önkormányzatok 2019. évi tevékenységéről.

Előadó: Huszár Gábor polgármester

 

 

 

II. KÜLÖNFÉLÉK

 

1.      Támogatási kérelmek a Civil szervezeteket és városrészeket támogató alapból.

2.      Városi Gondozási Központ álláshely betöltése és plusz álláshely engedélyezése iránti kérelme.

3.      Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2020.

4.      Országos Mentőszolgálat szentgotthárdi Mentőállomására eszköz beszerzése.

5.      Szentgotthárd Város Önkormányzata TEÁOR szám bővítése (törzskönyvi nyilvántartás).

6.      Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működése .

7.      Önkormányzati vízi közművek gördülő fejlesztési terve.

8.      Átemelők tulajdonba vétele, átadása üzemeltetésre.

9.      Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztése. II. Hársas-tó strand villamos-energia ellátása.

10.  Pályázati lehetőség a bölcsőde bővítésére, fejlesztésére.

11.  Szentgotthárdi Énekegyesület kérelme.

12.  Köztéri szobrok elhelyezéséhez szükséges hozzájárulásról.

13.  Rendezési terv módosítási kérelem - Szentgotthárdi Téglaipari Kft.

14.  Beszámoló az önkormányzati bérlakásokban lakók lakbér-, közös költség és vízdíjhátralékáról.

15.  1/2019. (I. 31.) önkormányzati rendelet módosítása.

16.  A temetőkről és temetkezésekről szóló rendelet hatályon kívül helyezése, új rendelet bevezetése.

17.  Közösségi kertek (Akasztó-domb).

18.  Ingatlanvásárlási kérelem Sztg. 2230 hrsz és 2233 hrsz.

19.  Verscnitzer Éva ingatlan felajánlása területrész vásárlás.

20.  Soós Judit ing.felajánlás. Sztg. 403/40 hrsz-ú ingatlan.

21.  Ingatlanértékesítés Sztg. Alkotmány u. 39.

22.  Ingatlanértékesítés Sztg. 2387/4 és 2387/5 hrsz..

23.  Szentgotthárd, Hunyadi u. 3/B. fszt. 3.sz. alatti üzlethelyiség bérleti szerződés módosításának kérelme.

24.  Közmeghallgatás.

25.  Ipari Park Kft. terület értékesítés - JF. ingatlan Kft.

26.  Ipari Park Kft. terület értékesítés - Pallós Marcell.

27.  Halhatatlanok Aranykönyvébe javaslat.

28.  "Szentgotthárd Város Képviselő-testületének Díszoklevele" cím adományozására javaslat.

29.  Kitüntetési javaslat az " Idősek az idősekért" címre.

30.  Kitüntetési javaslat a Vas Megyei Önkormányzat által október 23-a alkalmából

adományozható díjakra.

 

III. EGYEBEK

 

Szentgotthárd, 2019. szeptember 11.

                                                                                         Huszár Gábor

                                                                                          polgármester