Összesen 3241704 látogató
Összesen 6317 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ - Kiskunmajsa Polgármesteri Hivatal Képvielő Testületi ülés 2019.10.03.

Feltöltő : Kiskunmajsa 91 megtekintés

Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal

6120  Kiskunmajsa, u. 82.

 

 

 

 

MEGHÍVÓ

 

 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Önt a Képviselő-testület

 

2019.  október 3. napján  14:00  órakor tartandó rendes ülésére, az alábbi  helyszínen:

 

Konecsni György  Kulturális  Központ emeleti terme

 

 

Napirend:

 

 

1.    A lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

2.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzat Képviselő-testületének …../2019.(…..) önkormányzati rendelete az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló  18/2012.(VI.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

3.    TOP Energetikai pályázatok megvalósítása során felmerült  többletfeladatok elvégzéséhez szükséges fedezet biztosítása

 

4.    A Konecsni György  Művelődési Központ TOP-7.1.1-16-H-115-4 (CLLD) kódszámú pályázati felhívására benyújtandó projektjével kapcsolatos döntés

 

5.    Konecsni György  Művelődési Központ, Tájház és Városi  Könyvtár  központi épületén térfigyelő  kamerák elhelyezéséhez szükséges döntés

 

6.    Kiskunmajsai Gazdaságfejlesztő  Nonprofit Kft. megbízási ügyében meghozandó döntés

 

7.    Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának Esély  Otthon, EFOP-1.2.11-16-2017-00015 azonosító számú Izsák

Város  Önkormányzattal közösen megvalósuló ösztönzőinek elbírálása

 

8.    Az EFOP-3.9.2-16-2017-00010 azonosító számú "Humán  kapacitások fejlesztése térségi szemléletben- kedvezményezett térségek" című  pályázat személyi ügyeiben meghozandó döntés

 

9.    Kiskunmajsai Napsugár Óvoda SNI-s gyerekek fejlesztésének  ellátásával kapcsolatban felmerülő kérelme

 

10.  Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bérrendezési kérelmei

 

11.  Városgazdálkodási Intézmény kérelme

 

12.  A 105/2019.(IV.11.) és a 143/2019.(VII.18.) számú Kiskunmajsai Tájház és Kenyérsütőházzal  kapcsolatos határozatok módosításával kapcsolatos döntés

 

13.  Kiskunmajsai Polgármesteri Hivatal képzési támogatási kérelemről szóló  202/2019.(VII.23.) számú határozat kiegészítése

 

14.  Térfigyelő  kamerarendszer bővítése

 

15.  Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálati Iroda kérelme 2 db építési telek  megvásárlására a

Petőfi  Sándor utcában

 

16.  Ben-Wood Asztalosipari Szociális Szövetkezet kérelmére az ipari parkban lévő 0296/62 hrsz-ú ingatlan értékesítésével kapcsolatos végleges döntésről szóló  140/2018.(IX.25.) Pénzügyi bizottsági határozat módosítása

 

17.  Halász Sándor Jenő kérelme a Malom utcában lévő 967/49 hrsz-ú építési telek  megvásárlásával kapcsolatban

 

18.  Nyerges Gábor lakásbérleti kérelme

 

19.  Farkas Ferenc lakásbérleti szerződés meghosszabbítása

 

20.  Hajnal  Sándorné szociális lakásbérleti kérelme

 

21.  Futópálya felfestése

 

22.  Fülöp Zoltán  képviselői indítványa új vendéglátóhely kialakításának támogatására

 

23.  Kiskunmajsa Város  Önkormányzata Képviselő-testületének ../2019. (……) önkormányzati rendelete Kiskunmajsa Város  Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló  4/2019.(II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról

 

24.  Indítvány Kiskunmajsa városban működő szavazókörök szavazatszámláló bizottságok póttagjainak megválasztására (zárt ülés)

 

25.  Egyebek

 

 

Kérjük, hogy  az ülésen részt venni  szíveskedjen. Kiskunmajsa, 2019. szeptember 27.

 

 

Ábrahám Fúrús András polgármester sk

Összesen 25 napirendi pont