Összesen 3241705 látogató
Összesen 6317 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ - Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselo-testületi ülése 2019.10.09.

Feltöltő : Piliscsaba 121 megtekintés

Piliscsaba Város Önkormányzat

Polgármestere

MEGHÍVÓ

 

Piliscsaba Város Önkormányzatának Képviselő testülete 2019.10.09-én (szerda) 18.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében rendes ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Napirend:

 

 

1.Beszámoló az átruházott hatáskörben hozott határozatokról           - Farkas András polgármester

 

2.Beszámoló a két ülés közötti fontosabb eseményekről                            - Farkas András polgármester

 

3.Zárt ülésen hozott határozatok ismertetése                                  -Nagy Zsolt jegyző

 

4.Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról              - Farkas András polgármester

 

5.Döntés költségkeret biztosításáról                                              - Farkas András polgármester

 

6. Döntés településrendezési szerződésekről, valamint a HÉSZ mód-

osításának egyszerűsített eljárás keretében t9örténő elindításáról       - Farkas András polgármester

 

7.Döntés Piliscsaba Város Önkormányzat Képviselő-testülete által

benyújtott pályázatokról szóló beszámoló elfogadásáról                   - Farkas András polgármester

 

8. 2019. I-VIII. havi pénzforgalmi jelentés                                      - Farkas András polgármester

 

9. Beszámoló a településüzemeltetés feladatkör negyedéves ered-

ményeiről, a következő negyedév feladatairól                                 -Győri Gábor intézményvezető

 

10. Döntés előirányzat módosításról                                              - Farkas András polgármester

 

11. Döntés támogatási szerződésmegkötéséről a Piliscsabai

Sportegyesülettel                                                              - Farkas András polgármester

 

12. Döntés épületenergetikai korszerűsítés kivitelezési munkálataihoz

szükséges közbeszerzési feladatokat ellátó vállalkozó kiválasztása     - Farkas András polgármester

 

13. A gyermekvédelmi és szociálisszemélyes gondoskodást nyújtó

ellátásokról szóló 18/2018. (IV.16.) önkormányzati rendelet módosítása - Mocsáry Dezső bizottsági elnök

 

14.Döntés a Piliscsabai Református Egyközség kérelméről                 - Farkas András polgármester

 

15. Szigeti János r. alezredes kapitányságvezetői beosztásba történő

kinevezésének véleményezése                                                     -Simon Gyula tanácsnok

 

16. Beszámoló a polgármester 2019. évben végzett munkájáról                  - Farkas András polgármester

 

17. Döntés téli rezsicsökkentéssel kapcsolatos szerződésről              - Farkas András polgármester

 

Piliscsaba 2019.10.04

 

 

 

 

Összesen 17 napirendi pont