Összesen 3465079 látogató
Összesen 6865 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

Jegyzőkönyv Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének rendkívüli üléséről 2019.12.04.

Feltöltő : Taksony Önkormányzata 24 megtekintés

 

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

(2019-2024)

Rendkívüli,nyílt ülés

2019. december 04.

(szerda)

 

 

JEGYZÕKÖNYV

 

 

A Képviselő-testületi ülésekről hangfelvétel készül.

A napirendi pontok tárgyalásával kapcsolatos írásos előterjesztésen kívüli egyéb szóbeli tájékoztatás, kiegészítő információ - melyet a döntés meghozatala érdekében adtak a települési képviselők számára - rögzítésre kerül, az felvételről visszahallgatható.

A nyilvános Képviselő-testületi ülések hanganyaga és jegyzőkönyve a www.taksony.hu honlapon, a jegyzőkönyvek a Könyvtárban közzétételre kerülnek.

A megtárgyalt napirendi pontokhoz készült írásos előterjesztések a jegyzőkönyv mellékletét képezik.

 

Helyszín:                                                                  Polgármesteri Hivatal

             2335 Taksony, Fő út 85.

 

Jelen vannak:

             1. Kreisz László                                              polgármester

             2. Wágnerné Bartha Zsuzsanna                         alpolgármester

             3. Áncsán Mihály

             4. Olasz Erika

             5. Szalai János

             6.Tóth József

 

             Dr. Micheller Anita                                           jegyző

             Ötvös Adrienn                                                jegyzőkönyvvezető

 

Távol:

             7. Halász János

             8.Ruff Mátyás

             9. Varga László

 

Később érkezett:

 

Meghívottak:

             Jelenléti ív alapján.

 

 

Kreisz László polgármester

Tisztelettel köszönt mindenkit Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. december 04-i rendkívüli, nyílt ülésén. Megállapítja, hogy a Testület 6 (hat) fővel határozatképes és az ülést 8 óra 05 perckor megnyitja.

 

 

1. JEGYZÕKÖNYV HITELESÍTÕ MEGVÁLASZTÁSA

 

Kreisz László polgármester

Az ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt kéri fel. Amennyiben nincs más javaslat, észrevétel, úgy ennek elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

1. napirend: Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 04-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt választja meg.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

218/2019. (XII. 04.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 04-i rendkívüli, nyílt ülésről készülő jegyzőkönyv hitelesítésére Olasz Erika képviselőt választja meg.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

2. NAPIREND ELFOGADÁSA

 

Kreisz László polgármester

Jelzi, hogy a rendkívüli ülésnek egy napirendi pontja van: A csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 152/2019. (VIII. 27.) Kt határozat visszavonása. Érdeklődik, hogy a napirenddel kapcsolatban van-e valakinek kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy a napirend elfogadásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

2. napirend: Napirend elfogadása

1. javaslat: Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 04-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    A csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 152/2019. (VIII. 27.) Kt határozat visszavonása

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

219/2019. (XII. 04.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. december 04-i rendkívüli, nyílt ülés napirendjét az alábbiak szerint fogadja el:

 

1.    Jegyzőkönyv hitelesítő megválasztása

2.    Napirend elfogadása

3.    A csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 152/2019. (VIII. 27.) Kt határozat visszavonása

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

 

 

3. A CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETÉS (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" TÁRGYÚ KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁRÓL SZÓLÓ 152/2019. (VIII. 27.) KT HATÁROZAT VISSZAVONÁSA

 

Kreisz László polgármester

Ismerteti a napirendi pontot. Megadja a szót jegyző asszonynak.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Elmondja, hogy a csapadékvíz közbeszerzési eljárása folyamatban volt a Fő út vonatkozásában. Az újra megindított eljárás emlékei szerint szeptemberben kezdődött. Időközben 50 kiegészítő tájékoztatás kérdés érkezett. A legtöbb a műszaki tartalommal volt kapcsolatos. Azt is kifogásolták, amit a Magyar Közút előírt, nevezetesen hogy egy forgalomkorlátozási tervet kell készíteni a munkakezdés előtt. Erre többen is rákérdeztek, tekintettel arra, hogy befolyásolja az árajánlatot. Időközben megcsináltatták ezt a forgalomkorlátozási tervet is. A Magyar Közúthoz benyújtották, hogy hozzájáruljon ehhez a tervhez. Mindez időt vett igénybe és emiatt a beadási határidőt módosítani kellett, hogy ezeket az információkat az ajánlattevők részére rendelkezésre tudják bocsájtani. Az 50 kiegészítő tájékoztatás kérdés kapcsán olyan módosítások is előjöttek, amire most azt javasolta a közbeszerző, hogy célszerű lenne visszavonni az eljárást, mert az ajánlattevők szempontjából nagy módosításnak minősülhet. (Hivatkozhatnak arra, hogy ha tudták volna, hogy ilyen jellegű módosítások következnek be, akkor indultak volna a közbeszerzési eljáráson.)

A kivitelezési határidő május 31-ben lett meghatározva. Ez a határidő is szűkös, jön a tél.. (Bár a Közút úgy nyilatkozott, hogy kedvező időjárási viszonyok esetén a téli munkavégzésre is ad engedélyt. De ez nem tudható biztosan előre.)

Az önkormányzatnak a május 31. határidő a pályázat szempontjából volt fontos, viszont most annak is utánajártak, hogy egy alkalommal három hónappal meg lehet hosszabbítani az elszámolási határidőt. Ezzel a kivitelezési véghatáridőt is egy picit ki lehet tolni. (július 31.) Minderre tekintettel javasolják a visszavonást és a jövő heti rendkívüli ülésen pedig újra el lehet indítani a közbeszerzési eljárást.

 

Kreisz László polgármester

Érdeklődik, hogy van-e valakinek kérdése. Megadja a szót Áncsán Mihály képviselő úrnak.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy a közbeszerzési kiírásban benne volt-e, hogy a pályázónak kell megcsinálnia a forgalomtechnikai tervet.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Közli, hogy a megfogalmazás szerint arról volt szó, hogy a kezdés előtt bocsátja az önkormányzat rendelkezésre az anyagot.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy kivel készíttették el az anyagot és mennyibe került.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Brabant József egyéni vállalkozóval, az összeg körülbelül 300.000 forint volt. Három árajánlatot kértek be.

 

Áncsán Mihály képviselő

Érdeklődik, hogy ez a tétel elszámolható-e.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Nemmel válaszol.

 

Wágnerné Bartha Zsuzsanna alpolgármester

Érdeklődik, hogy lehet-e tudni, hogy hány helyről érkeztek a kiegészítő tájékoztatási igények.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Jelzi, hogy ezek a közbeszerzőnél vannak, de tudomása szerint több cégtől érkeztek a kérdések.

 

Szalai János képviselő

Kérdése, hogy a közlekedési terv végrehajtása a kivitelező feladata-e.

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Igennel válaszol.

 

Áncsán Mihály képviselő

Firtatja, hogy a közlekedési terv tartalma rendben van-e. (útlezárás, átterelés, stb.?)

 

Dr. Micheller Anita jegyző

Rögzíti, hogy teljes útlezárás nem szerepel benne. Úgy gondolja, hogy szakmai szempontból a Közútkezelő az, aki ezt értékelni tudja. Ezért kellett részükre az anyagot benyújtani. Nyilvánvaló, hogy a probléma ugyanakkor az önkormányzatot fogja érinteni.

 

Olasz Erika képviselő

Kérdése, hogy előreláthatólag mennyi időt vehet igénybe a Fő úti rekonstrukció.

 

Kreisz László polgármester

Közli, hogy összességében nehéz megmondani. A csatornázás vonatkozásában tudható, de vele párhuzamosan szeretnék a járulékos munkákat is elindítani.

 

Olasz Erika képviselő

Érdeklődik, hogy a csapadékvíz-elvezetés hozzávetőlegesen mennyi időt vesz igénybe.

 

Kreisz László polgármester

2-3 hónap körül. Érdeklődik, hogy van-e valakinek még kérdése, észrevétele. Amennyiben nincs, úgy az elhangzott indokok alapján a pályázat visszavonásáról kéri a Testület véleményét.

 

 

Szavazás eredménye

 

 

Tárgya:

3. napirend:A csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 152/2019. (VIII. 27.) Kt határozat visszavonása

1. javaslat:Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 152/2019. (VIII. 27.) Kt határozatát, egyúttal a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

 

A Képviselő-testület egyhangúan 6 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 0 tartózkodás mellett hozta meg határozatát.

 

 

220/2019. (XII. 04.) KT határozat

Taksony Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a "Csapadékvíz-elvezetés (PM_CSAPVÍZGAZD_2017/34)" tárgyú közbeszerzési eljárás megindításáról szóló 152/2019. (VIII. 27.) Kt határozatát, egyúttal a közbeszerzési eljárást megindító ajánlattételi felhívást visszavonja.

 

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

 

Kreisz László polgármester

Rendkívüli, nyílt ülésen több napirendi pont nem lévén, megköszöni mindenkinek a rendelkezésre állást és a nyílt ülést 8 óra 14 perckor bezárja.

 

 

 

 

 

                                                        K.m.f.

 

                Kreisz László                                                                Dr. Micheller Anita

              polgármester                                                              jegyző

 

 

 

Olasz Erika

jegyzőkönyv hitelesítő

 

 

 

 

Jegyzőkönyvet készítette:                                        

                                            Ötvös Adrienn