Összesen 3503244 látogató
Összesen 7017 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Balmazújváros Önkormányzatának Képviselõ-testület ülésére 2020.02.12.

Feltöltő : Balmazújváros 68 megtekintés

 

         

BALMAZÚJVÁROS VÁROS

       POLGÁRMESTERE

 

 

MEGHÍVÓ

 

Balmazújváros Város Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2010. (XI. 25.) sz. rendelete 4.§ (1) bekezdése alapján a Képviselő-testület munkaterv szerinti ülését

 

2020. február 12. (szerda) napjára de. 10.00 órára

összehívom, melyre Önt tisztelettel meghívom.

 

Az ülés helye: Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal Díszterme

 

I.  N y i l v á n o s  ü l é s

 

1.   Előterjesztés polgármesteri jelentés tárgyában

           Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

2.   Tájékoztató a Balmazújvárosi Közös Önkormányzati Hivatal munkájáról, a megjelent fontosabb jogszabályokról

         Előterjesztő: Dr. Hajdu Miklós jegyző

3.   Előterjesztés Balmazújváros Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési rendelete tárgyában

         Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

4.   Előterjesztés a polgármester 2020. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

5.   Beszámoló a Veres Péter Kulturális Központ elmúlt évi működéséről, valamint az éves munkaterv elfogadása

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

Előadó: intézményvezető

6.   Előterjesztés az Önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok 2020. évi üzleti tervének elfogadására

         Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

         Előadók: a társaságok ügyvezetői

7.   Előterjesztés a Balmazújváros, Bethlen u. 1988 helyrajzi számú ingatlan bérleti díjának meghatározása tárgyában

         Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

 

8.   Előterjesztés a Magyar Állam tulajdonában lévő Balmazújváros 791. helyrajzi számú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adása tárgyában

Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

9.   Előterjesztés a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás társulási megállapodásának módosítása tárgyában

   Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

10.               Előterjesztés a TOP-1.2.1-15-HB1-2016-00020 azonosító számú projekt keretében az "OXENWEG - Turisztikai építési beruházások Balmazújvároson" elnevezésű közbeszerzési eljárás kiírása tárgyában

   Előterjesztő: Hegedüs Péter polgármester

11.               Különfélék

 

 

 

Balmazújváros, 2020. február 07.

 

 

 

                                                                                                            Hegedüs Péter

                                                                                                             polgármester