Összesen 3960539 látogató
Összesen 7762 feltöltött anyag
Jelenleg VAN ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének ülésére 2020.09.30.

Feltöltő : Budaörs Önkormányzata 55 megtekintés

BUDAÖRS VÁROS POLGÁRMESTERE

2040 Budaörs, Szabadság u. 134.

Telefon: 06/23 447 817

FAX: 06/23 447 819

E-mail: polgarmester@budaors.hu

www.budaors.hu

 

Meghivó

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

43. § (2) bekezdése értelmében a Képviselő-testület ülését 2020. szeptember 30-án 8.30 órára összehívom, és kérem szíves megjelenését.

Az ülés helye: Városháza II. emeleti tanácsterme (Budaörs, Szabadság út 134. sz.)

 

 

1. napirendi pont: Egyes adótárgyú önkormányzati rendeletek módosítása

2. napirendi pont: A helyi kitüntetések és elismerő címek alapításáról és adományozásáról szóló 39/2015. (XII.17.) önkormányzati rendelet módosítása

3. napirendi pont: Budaörs város zöldfelületeinek és zöldterületeinek megóvásáról...szóló 29/2004. (V.25.) önk.r módosítása

4. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat 2020. I. féléves gazdálkodásáról szóló tájékoztató

5. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzatának 2020-2024 évi Gazdasági Programja

6. napirendi pont: Távhőszolgáltatás biztosításáravonatkozó koncessziós eljárás megindításával kapcsolatos döntések.

7. napirendi pont: Önkormányzati feladatok ellátásához szükséges forrás biztosítása

8. napirendi pont: Döntés a Budaörsi Kézilabda Sport Nonprofit Kft. támogatási időszakának módosításáról

9. napirendi pont: Budaörsi víziközművek 2021-2035. időszakra vonatkozó gördülő fejlesztési terveinek jóváhagyása

10. napirendi pont: Kutyamenhely üzemeltetési, fenntartási költség kiegészítés (101201 60)

11. napirendi pont: European City Facility (EUCF) pályázaton való részvétel

12. napirendi pont: Javaslat a 819 helyrajzi számú természetben Széles u. 66. szám alatt lévő ingatlan értékesítésére

13. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 4733/1 helyrajzi számú ingatlanra az Önkormányzat javára bejegyzett jelzálogjog ranghelycseréjéhez történő hozzájárulásról

14. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Templom tér 17. szám alatti társasház földszintjén elhelyezkedő 115/A/1 hrsz-ú ingatlan 44.41 m², valamint a 128,59 m² nagyságú területeire vonatkozó bérleti szerződések meghosszabbításáról

15. napirendi pont: Döntés a (1488/3) helyrajzi számú, "kivett út" megnevezésű ingatlan 9 m2 területű részének értékesítéséről

16. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, 1036/12/A/102 helyrajzi számú, természetben a Lévai u. 33. földszinten található ingatlan 3. számú helyiségének bérbeadás útján történő hasznosítására

17. napirendi pont: A Koszorú utca rendezésével kapcsolatos döntések

18. napirendi pont: Pályázat kiírása a Budaörs, Kamaraerdei út 31/3. szám alatti lakás piaci alapon, bérbeadás útján történő hasznosítására

19. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 1454 helyrajzi számú, természetben Máriavölgy utca 8. sz. alatt található ingatlan értékesítésére kiírt pályázati felhívásra beérkezett pályázatok elbírálásáról

20. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 490/2 helyrajzi számú, természetben a Károly király utca 90. szám alatti belterületi ingatlan hasznosításáról

21. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 7966/3 hrsz-ú, "kivett út" - Ibolya köz - megnevezésű ingatlan értékesítéséről

22. napirendi pont: Javaslat pályázat kiírására a 097/98 helyrajzi számú, természetben Törökbálinton található állatmenhely üzemeltetésére

23. napirendi pont: Döntés a Budaörs, Kőszikla utca, 1682/1 helyrajzi számú közterület egy részének zártkörű pályázat útján történő értékesítéséről

24. napirendi pont: Tájékoztató a Budaörs, Templom tér 12. sz. alatti ingatlanban a Primanima Kft. által használt terem cseréjéről

25. napirendi pont: Egyesített Bölcsődei Intézmények intézményvezetői pályázatának kiírása

26. napirendi pont: Szent Benedek Középiskola kérelme- támogatási szerződés módosítás

27. napirendi pont: Budaörsi civil szervezetek 2020 évi működésének támogatására kiírt pályázatra beérkezett pályázatok elbírálása

28. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház részére pótelőirányzat biztosítása

29. napirendi pont: A Budaörsi Jókai Mór Művelődési Ház alapító okiratának módosítása

30. napirendi pont: Vivien Együttműködési Megállapodás módosítása

31. napirendi pont: Döntés a Templom tér 12. sz. alatti, 110/6 helyrajzi számú ingatlan egy helyiségének a Manifeszt Egyesület részére történő használatba adásáról

32. napirendi pont: Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi Ellenőrző Bizottsága új nem képviselő tagjainak megválasztása

33. napirendi pont: Döntés a Budaörs, 66 helyrajzi számú, természetben a Templom tér 8. szám alatti ingatlan 84/268 tulajdoni hányadára vonatkozó bérleti szerződés meghosszabbításáról (zárt ülés)

34. napirendi pont: Meghívó