Összesen 3635097 látogató
Összesen 7234 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ: Jászberény Város Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2020.10.21.

Feltöltő : Jászberény Önkormányzata 80 megtekintés

Jászberény Város Polgármestere                                                                       11/2020. sz.

 

 

 

M E G H Í V Ó

 

 

A Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2020. október 21-én 15:00 órai kezdettel rendes, nyílt ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

 

 

Az ülés helye: Városháza nagyterme

 

 

N a p i r e n d i  j a v a s l a t:

 

 

1. Tájékoztató a Képviselő-testület két ülése között történt eseményekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Budai Lóránt polgármester

Balogh Béla társadalmi megbízatású alpolgármester

Dr. Gedei József társadalmi megbízatású alpolgármester

 

2. Tájékoztató átruházott hatáskörben hozott döntésekről (később kerül postázásra)

 

Előadók: Budai Lóránt polgármester

Bethlendy Béla, a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

Bobák Zsolt, a Városüzemeltetési Bizottság elnöke

Skultéti József, a Közbeszerzési Bizottság elnöke

Szatmári Anikó, a Pénzügyi, Gazdasági és Tulajdonosi Bizottság elnöke

Tamás Zoltán, a Városfejlesztési Bizottság elnöke

Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző

 

3. Beszámoló a Sportkoncepcióban foglaltak időarányos végrehajtásáról

 

         Előadó: Bethlendy Béla, a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

 

4. Előterjesztés Jászberény Város 2020-2024. évekre vonatkozó sportkoncepciójának elfogadására

 

         Előadó: Bethlendy Béla, a Humán, Jogi és Közrendi Bizottság elnöke

 

5. Előterjesztés a jászberényi 0270/49 hrsz-ú, 0270/50 hrsz-ú, 0270/51 hrsz-ú, 0270/52 hrsz-ú 0270/53 hrsz-ú és 0270/54 hrsz-ú ingatlanokra vonatkozó területbérleti szerződés semmisége jogkövetkezményeinek rendezésével kapcsolatos megállapodás jóváhagyására

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

6. Előterjesztés a jászberényi 0270/49 hrsz-ú, 0270/50 hrsz-ú, 0270/51 hrsz-ú, 0270/52 hrsz-ú 0270/53 hrsz-ú és 0270/54 hrsz-ú ingatlanok üzleti vagyonná minősítésére, értékesítésre kijelölésére és vételárának megállapítására, valamint ezen ingatlanok és a Jászberényi Vagyonkezelő és Városüzemeltető Nonprofit Zrt. tulajdonában álló 0262/216 hrsz-ú ingatlan részterülete tekintetében történő egységes nyílt versenytárgyalás kiírására

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

7. Előterjesztés a jászberényi 6094/4 hrsz-ú, természetben Jászberény, Rákóczi út 29. szám alatt található ingatlanra vonatkozó bérleti, valamint üzemeltetési szerződések módosítására

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

8. Előterjesztés a Jászberényi Református Egyházközséggel kötendő Ellátási szerződés elfogadására

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

9. Előterjesztés a Jászberény Város Önkormányzata Képviselő-testületének szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosítására

 

         Előadók: Budai Lóránt polgármester

                       Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző

 

10. Előterjesztés egyes önkormányzati rendeletek módosítására

 

Előadó: Baloghné dr. Seres Krisztina jegyző

 

11. Előterjesztés Jászberény város településrendezési eszközei részterületeket érintő módosítási folyamatának a lezárására

 

Előadó: Alvári Csaba főépítész

 

12. Előterjesztés a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottságába új tag megválasztására, Alapító Okiratának módosítására (később kerül postázásra)

 

Előadó: Dukai Rita, a JÁSZKERÜLET Kulturális és Művészeti Közhasznú Nonprofit

  Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetője

 

13. Előterjesztés a Jász Múzeum Alapító Okiratának módosítására

 

         Előadó: Hortiné dr. Bathó Edit, a Jász Múzeum igazgatója

 

14. Előterjesztés általános iskolai felvételi körzetekre

 

Előadó: Bobák Nóra, a PH Aljegyzői Osztály vezetője 

 

 

 

15. Előterjesztés a jászberényi 0335/26 hrsz-ú ingatlan haszonbérbeadására

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

16. Előterjesztés a költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak módosítására

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

17. Előterjesztés a fejlesztési hitelcélok közötti átcsoportosításra

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

18. Előterjesztés a jászberényi vásártér infrastrukturális- és eszköz fejlesztésére vonatkozó pályázat benyújtására

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

19. Előterjesztés a Munkásszállás kialakítást célzó projekt folytatására vonatkozó döntésre

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

20. Tájékoztató a Közlekedési Munkacsoport munkájáról

 

         Előadó: Skultéti József, a Közlekedési Munkacsoport elnöke

 

21. Előterjesztés a Jászberény Városi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi parkolási rendszer felülvizsgálatáról, korszerűsítéséről szóló 178/2020. (IX. 16.) számú határozata módosítására

 

Előadó: Budai Lóránt polgármester

 

 

Interpelláció

Felvilágosítás kérés

Napirenden kívüli felszólalások

 

 

Jászberény, 2020. október 14.

 

                                                                                                  Budai Lóránt s.k.

                                                                                                      polgármester