Összesen 3912543 látogató
Összesen 7669 feltöltött anyag
Jelenleg NINCS ÉLŐ közvetítés
Önkormányzatok
Anyagok
Általános keresés

MEGHÍVÓ Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülésére 2021.09.16.

Feltöltő : Budapest, X kerületi Önkormányzata 121 megtekintés

 

 

M E G H Í V Ó

 

a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat

Képviselő-testületének ülésére

2021. szeptember 16-án (csütörtökön) 9 órára

a Polgármesteri Hivatal (Budapest X. kerület, Szent László tér 29.)

II. emelet 200. számú tanácstermébe

 

 

Napirend előtt a Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült Dr. Fejér Tibor Zoltán családorvos, belgyógyász köszöntésére kerül sor.

 

 

TERVEZETT NAPIREND:

A nyilvános ülés anyaga letölthető a www.kobanya.hu honlapról, a Városháza/Képviselő-testület/Képviselő-testületi ülések – 2021. menüpont alatt, az adott dátumnál, a Meghívó, illetve az Előterjesztések linkre kattintva, a képviselők pedig az arra rendszeresített szerveren keresztül érhetik el a dokumentumokat.

 

1.   A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 18.) önkormányzati rendelet módosítása (418. számú előterjesztés)

    Előterjesztő:                                     D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

2.   Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat kerületi építési szabályzatáról szóló 16/2020. (XI. 26.) önkormányzati rendelet hét önálló kerületi építési szabályzat beépítésével történő módosítása (419. számú előterjesztés)

    Előterjesztő:                                                 dr. Szabó Krisztián jegyző

 

3.   Budapest főváros településszerkezeti tervének és Budapest főváros rendezési szabályzatának a Budapest X. kerület, Gitár utcát érintő eseti módosítása (412. számú előterjesztés)

    Előterjesztő:                                      Somlyódy Csaba alpolgármester

 

4.    A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. évi éves összesített közbeszerzési tervének módosítása (417. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                      dr. Szabó Krisztián jegyző

 

5.   Tájékoztató a Kőbányai Vagyonkezelő Zrt. közszolgáltatási szerződés szerinti 2021. évi féléves működési jelentéséről (407. számú előterjesztés)

    Előterjesztő:                                      D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

6.   Intézményben lévő szolgálati lakás lakásgazdálkodásból történő kivonása és lakás szolgálati lakás céljára történő kijelölése (394. számú előterjesztés)

    Előterjesztő:                                     Mustó Géza Zoltán alpolgármester

 

7.   A László Király Egyházi Kórusalapítvány támogatási kérelme (396. számú előterjesztés)

    Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

 

 

8.      A Kőbányai Polgárőr Egyesülettel kötött együttműködési megállapodás módosítása (413. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                   Mustó Géza Zoltán alpolgármester

 

9.      A Kőbányai Képző- és Iparművészek Egyesülete támogatása (391. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Weeber Tibor alpolgármester

 

10.      Tájékoztató a 2021. évi kőbányai nyári táborokról (405. számú előterjesztés)

Előterjesztő:                                   Radványi Gábor alpolgármester

 

11.      Tájékoztató a lejárt határidejű végrehajtott, valamint a további intézkedést igénylő képviselő-testületi és a veszélyhelyzetben hozott polgármesteri határozatokról (404. számú előterjesztés)

       Előterjesztő:                                   dr. Szabó Krisztián jegyző

 

12.      Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2021. I-X. havi várható likviditási helyzetéről (395. számú előterjesztés)

        Előterjesztő:                                    Radványi Gábor alpolgármester

 

 

13.   A Budapest X. kerület, Gergely utca 42137/69 hrsz.-ú ingatlan 3283/14292 tulajdoni hányadának megvásárlása (411. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Somlyódy Csaba alpolgármester

 

14.   Tájékoztató a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésére vonatkozó kérelmekről (400. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

15.   A Budapest X. kerület, Állomás utca 9. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségnek a Kőbányai Bringás Egyesület részére történő térítésmentes használatba adása (401. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

16.   A Budapest X. kerület, Üllői út 128. szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségnek a Kőbánya Közbiztonságáért Közalapítvány részére történő ingyenes használatba adása (406. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

17.   A Budapest X. kerület, Halom utca 37/B szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek ingyenes használatba adása (415. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                      Radványi Gábor alpolgármester

 

18.   A Budapest X. kerület, Halom utca 42. szám alatti 4. épületben lévő 54. számú és a 29. épületben lévő 58. számú nem lakás céljára szolgáló helyiségeknek a Kőbányai Polgármesteri Hivatal részére történő használatba adása (409. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Radványi Gábor alpolgármester

 

 

 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja alapján zárt ülésen tárgyalandó napirendi pont:

 

19.   Egy a Természettel Nonprofit Kft. közterület-használati ügyben benyújtott méltányossági kérelme (398. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                      D. Kovács Róbert Antal polgármester

 

20.   Szociális tárgyú fellebbezés elbírálása (390. számú előterjesztés)

      Előterjesztő:                                     Weeber Tibor alpolgármester

 

 

Megjelenésére feltétlenül számítok, amennyiben nem tud részt venni az ülésen, kérem, hogy annak okát legkésőbb 2021. szeptember 15-én (szerdán) 12 óráig szíveskedjék jelezni a Jegyzői Főosztály Szervezési Osztálya 06 1 4338 225-ös telefonszámán, vagy a hivatal@kobanya.hu e-mail címen.

 

 

Budapest, 2021. szeptember 10.

 

 

 

                                       Üdvözlettel,  

 

 

D. Kovács Róbert Antal