Önkormányzatok Képviselők Személyes főoldal
OTV - Logó
Élőben
Bejelentkezés Regisztráció
council-name

Papp Imre dr.

Budapest, XIV. kerület, Zugló Önkormányzata - Jegyző 2016-2019

Korábbi tisztségek

Bemutatkozás

Felszólalások

Összesen 14 hozzászólás
Találatok
13 db
1 db
1.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülésére 2019.11.07.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

1. Napirendi pont

43. Napirendi pont

2.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.06.13.
Videófelvétel
3 felszólalás db
Videófelvétel

„Mogyoródi úti sportpálya funkcióbővítő fejlesztése (TÉR_KÖZ 2016 pályázat, I. ütem)” tárgyú közbeszerzési eljárás megindítása

A 62. számú felnőtt háziorvosi körzet Zuglói Egészségügyi Szolgálat által történő működtetése

3.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.30.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

5. Napirendi pont

4.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.05.13.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

A Tengerszem utca – Szuglói körvasút sor – Kacsóh Pongrác út – (29973/191) hrsz.-ú közterület által határolt terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítása, a területre vonatkozó kerületi építési szabályzat készíttetése

Javaslat a Képviselő-testület hatáskörébe tartozó egyes döntések átruházásáról

5.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.29.
Videófelvétel
5 felszólalás db
Videófelvétel

Ideiglenes vizsgáló bizottság felállítása parkolási rendszer üzemeltetése ügyében

Parkoló automaták beszerzése

Az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló rendelet módosítása

6.
Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése 2019.04.18.
Videófelvétel
2 felszólalás db
Videófelvétel

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat rendkívüli képviselő-testületi ülése

7.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának rendkívüli Képviselő-testületi ülése 2019.03.07.
Videófelvétel
1 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

8.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.02.21.
Videófelvétel
10 felszólalás db
Videófelvétel

Együttműködési megállapodás megkötése a Zuglói Roma Nemzetiségi Önkormányzattal

Közszolgáltatási szerződés megkötése a Zuglói Sport -és Rendezvényszervező Nkft.-vel és rendelkezés a csíkszeredai ingatlanról

Zuglói Helytörténeti Gyűjtemény alapítása és ennek helyt adó állandó Kiállítási hely létrehozása

Bérlőkijelölési jog alapításáról szóló megállapodás megkötése a Zuglói Cserepes Nonprofit Kft.-vel

26. Napirendi pont

9.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2019.01.24.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Napirendi előtt

A Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása, alapító okiratának módosítása

Javaslat a rabszolgatörvény alkalmazásának megakadályozására

10.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.12.13.
Videófelvétel
7 felszólalás db
Videófelvétel

21./ Személyi kérdések

35./ A Zuglói Roma Nemzetségi Önkormányzat részére a működésükhöz szükséges helyiség biztosítása

41./ Tárgy: Önkormányzat tulajdonát képező ingatlanok együttes értékesítése (Budapest XIV. kerület, Thököly út 178/A. (31713/1 hrsz.), Thököly út 178/B. (31713/2 hrsz.), Nagy Lajos király útja 144. (31712/2 hrsz.))

47./ 2019. évi belső ellenőrzési terv jóváhagyása

59./ Interpelláció (Sokacz Anikó), Közérdekű kérdés (Felkai Tamás)

11.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselõ-testületi ülése 2018.11.22.
Videófelvétel
13 felszólalás db
Videófelvétel

5. Parkoló automaták beszerzése és üzembe helyezése, továbbá a parkoló automaták műszaki jellegű üzemeltetése Budapest, XIV. Kerület Zugló közigazgatási területén

6. Javaslat az önkormányzati elismerések alapításáról és adományozásuk rendjéről szóló rendelet megalkotására

8. A 378/2018. (X. 18.) Öh. számú határozat végrehajtásával kapcsolatos meghallgatás

9. Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft-vel kapcsolatos döntések meghozatala

12.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.10.18.
Videófelvétel
8 felszólalás db
Videófelvétel

Önkormányzat tulajdonában álló (üzlethelyiség) értékesítése (Budapest, XIV. kerület, Erzsébet királyné útja 5-7. szám (Hrsz.: 31637/0/B/1))

Jelentés a Zuglói Sport- és Rendezvényszervező Nkft. gazdasági helyzetéről, különös tekintettel az OTP részvények eladásából befolyt pénzeszköz meglétére

Kerületi Építési Szabályzattal összefüggő településrendezési szerződés

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló teljes közigazgatási területére vonatkozó kerületi építési szabályzat – véleményezési szakasz lezárása

13.
Budapest XIV. kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testületi ülése 2018.09.20.
Videófelvétel
4 felszólalás db
Videófelvétel

Téli igazgatási szünet elrendelése (2018. december 27-28-ára, valamint 2019. január 2-ára) a Zuglói Polgármesteri Hivatalban

Önkormányzat tulajdonát képező ingatlan értékesítése (Budapest XIV. kerület, Nagy Lajos király útja 109/B. (31485/59 hrsz.))

Tulajdonosi hozzájárulás megadása a Budapest XIV., Szőnyi út 2. szám alatti ingatlan fejlesztéséhez

14.
Zugló Város Önkormányzat Képviselő-testület alakuló ülése 1. rész 2019.10.28.
Hangfelvétel
2 felszólalás db
Hangfelvétel

Napirendi előtt